maanantai 22. syyskuuta 2014

Verkostojen tärkeydestä

Minua pyydettiin taannoin Elintarviketieteiden Seura ry:n julkaisemassa Kehittyvä Elintarvike – lehdessä pohtimaan verkostojen merkitystä. Samaa teemaa voi jatkaa Hämeen LUO – verkoston yhteydessä.

Verkostot ovat olleet minulle työssäni hyvin tärkeitä, nytkin keskityn kehittämään Hämeen alueellisia elintarvikeketjun verkostoja ja linkittämään niitä valtakunnan kehitykseen. Jo päättyneitä verkostoja on työurallani ollut monia: ainakin Elintarvikealan osaamiskeskus ELO, Elintarvikekehityksen klusteri ja maa- ja metsätalousministeriön Ruoka-Suomi -teemaryhmä ansaitsevat tulla mainituiksi.
Vaikka näitä verkostoja ei enää fyysisesti ole, yhteistyö ja tiedonvälitys ovat monen jäsenen kanssa edelleen aktiivista. Verkostoituminen on vain hakenut uusia muotoja.

Viimeiset parikymmentä vuotta työnantajani ovat sijainneet maantieteellisesti lähellä toisiaan, mutta työt ja yhteistyökumppanit ovat olleet ympäri maata. Tämä on avartanut maailmankatsomusta. Olen nähnyt, mitä muut tekevät ja miten. Kehittäjäkin sokeutuu omille näkemyksilleen, jos vain tapaa saman työpaikan samanhenkisiä ihmisiä. On myös huomattavasti helpompaa lähestyä uusia ihmisiä ja yrityksiä verkostojen kautta. Aikaisemmin verkostoituminen tapahtui seminaareissa ja tapaamisissa, ja ovathan nämä kasvokkain tapaamiset edelleenkin tärkeitä. Monet kontakteista ovat syntyneet näin vuosien saatossa. Kiireisten ihmisten aika on kuitenkin kortilla ja verkostoituminen hakee uusia muotoja.

Myös LUO - ja muidenkin verkostojen on kehitettävä sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää. Nykyisin verkostojen muodostumista tapahtuu ”online” LinkedInin, Facebookin ja Twitterin tai jonkun muun tulevan uuden palvelun kautta. Tätä samaa keskustelua käydään Elintarviketieteiden Seurassa ja on sivuttu myös Suomen Pienjuustolayhdistyksessä. Pienjuustolayhdistyksen jäsenet ovat yrittäjiä ja yritykset sijaitsevat ympäri maata. Perinteiseen ”kasvokkain” tapahtuvaan verkostoitumiseen ei siis oikein ole mahdollisuuksia. Työnantajani Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja tuleva Luonnonvarakeskus Luke panostaa myös sosiaalisen median käyttöön. Itse osallistuin juuri myynnillisyyden kehittämisen koulutukseen. Siinä kehitettiin tutkijan asiantuntijapalveluiden myyntiosaamista, tutkijasta siis myyntimies?

Sosiaalisen median koulutukset ovat MTT:llä käynnissä, mutta en ole vielä osallistunut. Pitää ehtiä mukaan, muutoin jää paitsi kehityksestä. Maailma muuttuu, meidän on muututtava sen mukana.


Tutkija, ETM
Erkki Vasara


Erkki Vasara työskentelee MTT:n elintarviketutkimuksessa Jokioisilla, hän vastaa mm. Hämeessä toteutettavista MTT:n aluekehityshankkeista. Lisäksi Erkki on Elintarviketieteiden Seuran r.y. (ETS) puheenjohtaja ja Suomen Pienjuustolayhdistys ry:n sihteeri.

Linkkejä tekstissä mainittuihin järjestöihin tai hankkeisiin:
www.pienjuustolat.net

maanantai 8. syyskuuta 2014

Treffaillaan! Kokemuksia elävästä hanke-elämästä

Maaseudun tiedetreffit – hankkeen idea kiteytyy sloganiin - ”tutkimustietoa käytäntöön”. Tausta-ajatuksena on, että Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimusta, mutta tiedon välityksessä käytäntöön tarvitaan yhteistyötä ja mielenkiinnon herättävää tiedonvälitystä. Kaikille avoimet ja maksuttomat tiedetreffit ovat tutkimusten ja kehittämistyön esittelypäiviä, ”tempauksia”, joissa toimijat yhteisesti esittelevät uutta tietoa ja ideoita tulevaan kehittämistyöhön. Tutkimus- ja kehittämistyötä esittelevät Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi muun muassa Maa- ja Elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi ry, yritykset, säätiöt ja järjestöt.  Kuudessa päivässä on mukana yli 50 tutkimus- ja hanke-esittelyä.

Tietoa tarvitsee meistä jokainen

Ajankohtaisena - ja voisi sanoa meitä kaikkia koskettavana - aiheena on Biotalous ja uusiutuvat energiaratkaisut - päivä 24.9. Hämeenlinnassa. Näkökulmina ovat biotalous-käsitteen avaaminen ja pohdinta siitä, mitä biotaloudella käsitetään maaseudun kehittämisen ja liiketalouden näkökulmasta. Muita syksyn aiheita ovat ajatuksia herättelevä ruokaketju - päivä, maaseutuyrittäjyyden tulevaisuuskuvat ja puutarhatalous. Osallistuminen on helppoa, vaikkei aihepiiri suoraan koskisi omaa osaamisaluetta. Erästä osallistujaa lainatakseni: ”Tiedetreffeillä on yleissivistävää vaikutusta!”.  

Kyseenalaistaminen ja ihmettely sallittu

Kyse on paljon enemmästä kuin pelkästään tilaisuuksien järjestämisestä. Tutkimus-, koulutus-, neuvonta- ja käytäntö – polku vahvistuu ja opimme tuntemaan toisemme ihan oikean tekemisen kautta. Tiedetreffit ovat tutkimusten esittely- ja keskustelupäiviä, paino sanalla ”keskustelu”, sillä jokaisen esityksen päätteeksi on varattu aikaa kysymyksille ja mikä ettei kriittisillekin puheenvuoroille. Esityksistä tehdään videoklippejä ja PPT-esitykset viedään kotisivuille, jolloin tieto jää elämään hankkeen jälkeenkin. Joulukuussa julkaistaan artikkelikokoelma, työnimeltään ”Tiedetreffien satoa”.

Tunne vahvistuu

Hämmästyttävää on ollut, kuinka innokkaasti porukka on lähtenyt tiedetreffeille mukaan, vaikka hankeaikaa on vain reilu vuosi. Innostus on ollut tarttuvaa ja olen vakuuttunut, että uuden tiedon kohtaamispaikkoja tarvitaan. Rahoitusten perusteet edellyttävät yhä enemmän avoimuutta ja eri hankkeiden yhteensovittamista. Sosiaalinen media ja verkkototeutukset ovat nykyaikaa ja tulevaisuutta - tämä mahdollistaa tiedonvälityksen, jopa vuorovaikutuksen, maantieteellisiä rajoja katsomatta.

Maa-, metsä- ja puutarhatilat, maaseudun yrittäjät, neuvojat, kehittäjät, tutkijat, opettajat ja hankevetäjät - tervetuloa treffailemaan!

Sirpa Pussinen
Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskus
Maaseudun tiedetreffit – hanke www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit
Facebook sivu https://www.facebook.com/pages/Maaseudun-tiedetreffit-hanke/214579158666451?ref=hl

_____________________

MAASEUDUN TIEDETREFFIT 2014

Maatalouden trendit, 3.6.2014, HAMK Mustiala, Tammela
Uusi hevostalous, 10.9.2014, Knehtilän tila, Hyvinkää
Biotalous ja uusiutuvat energiaratkaisut, 24.9.2014, Vanajanparvi, Hämeenlinna
Puheenaiheena ruokaketju, 7.10.2014 Krapi, Tuusula
Maaseutuyrittäjyyden tulevaisuuskuvat ja villit kortit, 5.11.2014, Ketolan strutsitila, Nurmijärvi
Puutarhatalouden suunnat, 19.11.2014, HAMK Lepaa, Hattula

Tapahtumat ovat maksuttomia, lounas omalla kustannuksella.

Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttama Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2007-13), Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten kautta.

maanantai 1. syyskuuta 2014

Uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua yhteistyöllä

LUO Luonnonvara-alan verkoston tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan osaamista ja synnyttää kestävää kasvua Kanta-Hämeessä. Keskeistä on tahto tehdä yhteistyötä ja kyky nähdä uusia mahdollisuuksia.

Yhteistyön käynnistäjinä ovat olleet Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Helsingin yliopiston kaksi tiedekuntaa ja MTT/ Luonnonvarakeskus LUKE sekä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen elinkeinoyhtiöt, Hämeen liitto sekä yrityksiä ja järjestöjä. Yhteistyötä laajennetaan alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Osaamiskeskittymän taustalla on Helsingin yliopiston, Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen liiton ja HAMK:n välillä tehty yhteistyösopimus. Yhteistyötä tukee myös Kanta-Hämeen strateginen maakuntaohjelma (Häme-ohjelma). Häme-ohjelmassa biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat yhtenä kehittämisen kärkenä. Tavoitteena on, että vuonna 2040 Kanta-Hämeen toimijat ovat tunnettuja luonnonvara-alan osaamisestaan sekä järkivihreydestään. Kestävällä tavalla tavoitellaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Pieniä askelia, iso tavoite mielessä

Keväällä 2014 luonnonvara-alan verkosto sopi yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Yhteistyömuodoiksi valittiin tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, oppimisympäristöjen yhteiskäytön lisääminen sekä tiedon soveltaminen käytäntöön uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden ja yritysten kanssa. Lähdemme liikkeelle pienin askelin, mutta kuljemme kohti isoja tavoitteita.

Osaavat ihmiset tekevät yhteistyötä, josta on hyötyä kaikille osallistujille. LUO-verkoston yhteistyöryhmiä ovat johtoryhmä/ ohjausryhmä, viestintätiimi sekä kehittämistiimi. Tärkeässä roolissa ovat myös henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä oppimisympäristöihin liittyvää yhteistyötä käynnistettäessä.

Tarinoita elävästä elämästä

Blogien kautta on tarkoitus kertoa LUO-verkoston toiminnasta, yhteistyöstä sekä verkoston toimijoiden onnistumisista. Laitathan allekirjoittaneelle viestiä, jos haluat oman tarinasi julkaistavaksi LUO-verkoston blogissa.  

Yhteistyöterveisin,

Anne Horila
projektipäällikkö


Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen –hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua. Yhteistyön rakentajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/ Luonnonvarakeskus LUKE, maakunnan elinkeinoyhtiöt, Hämeen liitto sekä yritykset ja järjestöt.