tiistai 7. kesäkuuta 2016

Yhteistyöllä uusi iso kehittämisaskel


Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymä, tuttavallisemmin LUO Luonnonvara-alan verkosto, käynnistyi vuoden 2014 alussa. Tavoitteena on ollut tutkimus- ja kehittämisyhteistyön lisääminen, oppimisympäristöjen yhteiskäyttö sekä uuden tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. 

Osaajien verkosto on vahvistunut. Olemme saavuttaneet yhdessä onnistumisia ja hyötyjä. Yli 80 henkilöä on ollut mukana asettamassa yhteistyön tavoitteita. Yhteistyöhön on osallistunut yli 270 osaajaa. Tiedotusluon-toisesti LUO-verkostosta on kerrottu yli 1000 henkilölle kasvotusten. Lisäksi LUO-verkosto oli esillä SunShine PopUp puistossa vuonna 2015. Puistossa kävi yli 11 000 ihmistä. Kaukaisimmat vieraat olivat Afrikasta ja Alaskasta. Lisäksi LUO-verkosto ja SunShine PopUp case ovat esillä ISPIM Innovaatiokonferenssissa Portugalissa kesäkuussa 2016. 

Olemme yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet kehittämishankkeita. On haluttu saada yhdessä aikaan vaikuttavampaa kehittämistyötä. Oppimisympäristöjä sekä opetus- ja tutkimusosaamista on hyödynnetty yhteisissä koulutuksissa ja kehittämistyössä. Osaamista ja tutkittua tietoa on pyritty välittämään helposti hyödynnettäväksi. Kehittämistyön tuloksista voi lukea lisää 

www.hamk.fi/luo 

sivuilta löytyvästä loppuraportista. Kirjoitimme yhdessä myös julkaisun. Lue lisää yhteistyöverkoston käynnistämisestä, toimintatavoista ja tuloksista:

https://publications.theseus.fi/handle/10024/113319.

Issuu-julkaisualustan kautta voit lukea eKirjaa eri päätelaitteilla eikä se vaadi lukijalta tiedoston lataamista: https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_luojulkaisu_2016_ekirja.

LUO Next Step – uusi iso kehittämisaskel

Reilun kahden vuoden aikana on rakennettu vahva pohja koulutus-tutkimustoimijoiden yhteistyölle. Seuraavana tavoitteena on vahvistaa oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittämistä syventämällä yhteistyötä yritysten kanssa. Toimintaympäristöjen kehittäminen koulutus-tutkimus-yritysyhteistyöllä nähdään kilpailute-kijänä ja uudistumiskyvyn edistäjänä. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista ja uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotaloustoimintaympäristössä. Kehittämistyölle on haettu EAKR-rahoitusta vuoden 2018 loppuun saakka. Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua – LUO Next Step hankkeen tavoitteena on  

luoda toimintamalli koulutus-tutkimus-yritysyhteistyölle. 
kehittää yhdessä yritysten kanssa oppimis-tutkimusympäristöjä (innovaatio- ja oppimisympäristöt). 
testata innovaatio-ja kokeiluympäristöjä yrityksen kanssa (10 yritystä). 
luoda kokonaiskuva materiaalivirroista ja niiden kierrätyksen nykytilasta alueella (10 yritykselle kartoitus). 
vahvistaa pk-sektorin bio- ja kiertotalousyrittäjyyttä Kanta-Hämeen alueella. 
vahvistaa kiertotaloutta edistäviä verkostoja ja toimintatapoja alueella. 
luoda valmiudet uudenlaiselle ja joustavalle ympäristövaikutusten arvioinnille. Kehitystyön ytimenä on uuden sensorin kehittäminen/valmistaminen koulutus-tutkimus-yritysyhteistyönä. 

Toivottavasti LUO Next Step saa myönteisen rahoituspäätöksen. 

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja menestystä tulevaan

On ollut hienoa olla uuden äärellä ja tehdä yhteistyötä teidän osaavien ammattilaisten kanssa. Kiitän tästä yhteisestä kehittämismatkasta ja toivotan menestystä tulevaan. 

Jatkossa voit olla LUO-asioissa yhteydessä 
Monaan (mona-anitta.riihimaki@hamk.fi) ja Tapaniin (tapani.poykko@hamk.fi)
Kukoistavaa kesää ja onnellisia hetkiä!  

Kirjoittaja Anne Horila on LUO Luonnonvara-alan verkoston projektipäällikkö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti