maanantai 8. helmikuuta 2016

Onnistumisia ja tavoitteita

Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymä, LUO Luonnonvara-alan verkosto, käynnistyi vuoden 2014 alussa. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua Kanta-Hämeeseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme onnistuneet lisäämään hedelmällistä yhteistyötä. Tuloksia on saavutettu tutkimus- ja kehittämisyhteistyön lisääntyessä sekä oppimisympäristöjen yhteiskäytössä. Useat yhteistyöhankkeet ovat saaneet rahoitusta. Oppimisympäristöjä ja opetusresursseja on hyödynnetty yli organisaatiorajojen. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen on ollut haastavin tavoitteemme.

Aktiiviset ja osaavat asiantuntijat HAMKista, Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta ja Luonnonvarakeskus Lukesta sekä elinkeinoyhtiöistä, yrityksistä ja järjestöistä ovat tehneet yhteistä työtä. Kiitos kaikille -yhteistyön käynnistämisessä on ollut mukana yli 250 henkilöä. Verkoston järjestämiin tapaamisiin ja tapahtumiin on osallistunut yli 500 osallistujaa. Tiedotusluontoisesti yhteistyöstä on kerrottu noin 1000 henkilölle kasvotusten. Lisäksi LUO-verkosto oli näyttävästi esillä SunShine PopUp-puistossa, jossa vieraili yli 11 000 kävijää. LUO-verkoston toimijat näkyivät myös Enterprise 2015 –tapahtumassa yhteisosastolla sekä paneelikeskustelussa Hämeenlinnan Verkatehtaalla.


Osallistumisen hyötyjä

LUO-verkosto on ollut case-esimerkkinä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Innospring Catch –hankkeessa (TEKES). Hankkeessa tutkitaan yhteiskehittelyä (co-creation) erilaisissa yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa. LUTin toimijat tekivät kyselyn LUO-verkoston nykytilasta ja yhteistyön koetuista hyödyistä. Kyselyn mukaan tärkeimmät syyt osallistua LUO-yhteistyöhön ovat:

verkostoituminen
muiden toimijoiden osaamiseen tutustuminen
ajatusten ja tietojen vaihto
uudenlaisten yhteistyömuotojen löytäminen
yhteistyön näkyväksi tekeminen
lisärahoituksen saaminen
yhteisten kehittämishankkeiden käynnistäminen
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että aktiivisesti yhteistyöhön osallistuneet kokevat saaneensa enemmän hyötyjä kuin vähemmän aktiiviset. Aktiiviset osallistujat ovat saaneet uusia ideoita, osaamista ja luoneet uutta yhteistyötä verkoston kautta. Yhteisesti suunnitellut kehittämishankkeet ovat saaneet rahoitusta. Toimijat ovat tunnistaneet yhteistyömahdollisuuksia resurssien käytössä yli organisaatiorajojen.

Asiantuntijat, jotka ovat osallistuneet LUO-verkoston toimintaan, ovat kokeneet hyötyvänsä yhteistyöstä myös henkilökohtaisella tasolla. Yhteistyö on mahdollistanut sosiaalisten verkostojen laajentamisen. Myös asiakaskontaktit ovat lisääntyneet. Yhteistyön on koettu lisäävän myös vaikutusmahdollisuuksia työssä.


Tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä

Tulevaisuuden tavoitteena on vahvistaa LUO-verkoston toimintaa ja lisätä yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on kokeilujen kautta rakentaa toimintamallia, jossa opetus- ja tutkimusympäristöjen yhteiskäyttö sekä yhteiskehittäminen ovat mahdollisia ja osallistujille hyödyllisiä. Parhaimmillaan yhteistyön kautta syntyy uutta liiketoimintaa sekä kestävää kasvua.


LUO-verkoston paneeli Biotaloudesta kasvua Enterprise 2015 -tapahtumassa 7.10.2015 Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Lavalla Mona-Anitta Riihimäki (HAMK), Jutta Kauppi (Luke), Timo Liukko (First Round Oy) ja Juha Pohjala (Masinotek Oy). Kuvaaja Jenni Mankonen.

Kirjoittaja Anne Horila on LUO-verkoston projektipäällikkö.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti