maanantai 2. toukokuuta 2016

Luke organisoi asiakkuustoimintansa ja lisää alueellista vaikuttavuutta

Luonnonvarakeskus Luken asiakastyötä uudistettiin ja organisoitiin alkuvuodesta omaksi tiimikseen. Tiimiin koottiin osaajia asiakasyhteistyön kasvattamiseen sekä alueellisten, kansallisten sekä kansainvälisten asiakkuuksien hoitoon. Tiimiä johtaa asiakkuusjohtaja Jutta Kauppi. Asiakkuustyön uudistamisella haetaan tiivistä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja pitkäkestoisia strategisia kumppanuuksia. Käytännön työssä toimialavastuulliset asiakaspäälliköt tunnistavat asiakkaiden tarpeita ja räätälöivät yhdessä tutkimuksen kanssa niihin sopivia ratkaisuehdotuksia. Asiakaspäälliköt vastaavat myös toimialansa isojen yritysten avainasiakastyöstä ja toimialan kehityksen seurannasta.

Asiakaspäälliköitä nimettiin seuraaville toimialoille:

Agrotoimiala Mikko Järvinen
Kiertotalous- ja energiatoimiala Juha-Matti Katajajuuri
Elintarvike- ja kauppatoimiala Erkki Vasara
Metsätoimiala Eero Mikkola

Keskeisille Luken toimipaikoille nimettiin lisäksi alueelliset asiakasvastaavat. He ylläpitävät yhteyksiä alueen Pk-yritysten, muiden kehittäjä-, koulutus- ja tutkimustahojen sekä alueellisten rahoittajien kanssa. Asiakaspäälliköt ja asiakasvastaavat raportoivat työstään asiakkuusjohtajalle.

Jokioinen on edelleen Luken suurin toimipaikka, Lukelaisia on Jokioisissa vajaat 400. Jokioisiin on sijoittunut tutkijoita kaikista yksiköistä ja siellä sijaitsee myös merkittävä elintarvikeketjun tutkimusinfrastruktuuri. Alueellisena asiakasvastaavana Jokioisten yksikössä toimii Marja Jalli.

Osana asiakkuustyön kehittämistä Lukessa nimitettiin myös maakunnalliset kummijohtajat. He verkostuvat alueen toimijoiden kanssa ja kummijohtajuuden tavoitteena kytkeä Luken tutkimustoiminta ja alueiden kehitystoiminta paremmin toisiinsa. Tässä työssä ovat mukana edellä mainitut alueelliset asiakkuusvastaavat, asiakaspäälliköt ja keskeisesti kunkin toimipaikan henkilöstö omalla osaamisellaan. Kummijohtajat tukevat maakuntia sekä alueellisia toimipaikkoja ja osallistuvat Luken osaamisen ja palveluiden markkinoimiseen koko Suomessa. Hämeessä kummijohtajia on neljä. He ovat Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Vihreä teknologia yksikön johtaja Eeva-Liisa Ryhänen, Luonnonvarat ja biotuotanto yksikön johtaja Markku Järvenpää ja Uudet liiketoimintamahdollisuudet yksikön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Asmo Honkanen.

Alueelliseen verkostoitumiseen ja LUO -verkoston toimintaan on siis tarjolla monenlaista osaamista.
Asiakastiimin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.luke.fi/luke/asiakasvastaavat

Ollaan yhteydessä!

Erkki Vasara

ETM, Asiakaspäällikkö
Elintarvike- ja kauppa
Luonnonvarakeskus (Luke)
Myllytie 1, 31600 Jokioinen
p.029 532 6022
gsm 0400 699209
erkki.vasara@luke.fi
www.luke.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti