maanantai 1. syyskuuta 2014

Uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua yhteistyöllä

LUO Luonnonvara-alan verkoston tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan osaamista ja synnyttää kestävää kasvua Kanta-Hämeessä. Keskeistä on tahto tehdä yhteistyötä ja kyky nähdä uusia mahdollisuuksia.

Yhteistyön käynnistäjinä ovat olleet Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Helsingin yliopiston kaksi tiedekuntaa ja MTT/ Luonnonvarakeskus LUKE sekä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen elinkeinoyhtiöt, Hämeen liitto sekä yrityksiä ja järjestöjä. Yhteistyötä laajennetaan alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Osaamiskeskittymän taustalla on Helsingin yliopiston, Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen liiton ja HAMK:n välillä tehty yhteistyösopimus. Yhteistyötä tukee myös Kanta-Hämeen strateginen maakuntaohjelma (Häme-ohjelma). Häme-ohjelmassa biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat yhtenä kehittämisen kärkenä. Tavoitteena on, että vuonna 2040 Kanta-Hämeen toimijat ovat tunnettuja luonnonvara-alan osaamisestaan sekä järkivihreydestään. Kestävällä tavalla tavoitellaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Pieniä askelia, iso tavoite mielessä

Keväällä 2014 luonnonvara-alan verkosto sopi yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Yhteistyömuodoiksi valittiin tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, oppimisympäristöjen yhteiskäytön lisääminen sekä tiedon soveltaminen käytäntöön uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden ja yritysten kanssa. Lähdemme liikkeelle pienin askelin, mutta kuljemme kohti isoja tavoitteita.

Osaavat ihmiset tekevät yhteistyötä, josta on hyötyä kaikille osallistujille. LUO-verkoston yhteistyöryhmiä ovat johtoryhmä/ ohjausryhmä, viestintätiimi sekä kehittämistiimi. Tärkeässä roolissa ovat myös henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä oppimisympäristöihin liittyvää yhteistyötä käynnistettäessä.

Tarinoita elävästä elämästä

Blogien kautta on tarkoitus kertoa LUO-verkoston toiminnasta, yhteistyöstä sekä verkoston toimijoiden onnistumisista. Laitathan allekirjoittaneelle viestiä, jos haluat oman tarinasi julkaistavaksi LUO-verkoston blogissa.  

Yhteistyöterveisin,

Anne Horila
projektipäällikkö


Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen –hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua. Yhteistyön rakentajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/ Luonnonvarakeskus LUKE, maakunnan elinkeinoyhtiöt, Hämeen liitto sekä yritykset ja järjestöt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti