maanantai 22. syyskuuta 2014

Verkostojen tärkeydestä

Minua pyydettiin taannoin Elintarviketieteiden Seura ry:n julkaisemassa Kehittyvä Elintarvike – lehdessä pohtimaan verkostojen merkitystä. Samaa teemaa voi jatkaa Hämeen LUO – verkoston yhteydessä.

Verkostot ovat olleet minulle työssäni hyvin tärkeitä, nytkin keskityn kehittämään Hämeen alueellisia elintarvikeketjun verkostoja ja linkittämään niitä valtakunnan kehitykseen. Jo päättyneitä verkostoja on työurallani ollut monia: ainakin Elintarvikealan osaamiskeskus ELO, Elintarvikekehityksen klusteri ja maa- ja metsätalousministeriön Ruoka-Suomi -teemaryhmä ansaitsevat tulla mainituiksi.
Vaikka näitä verkostoja ei enää fyysisesti ole, yhteistyö ja tiedonvälitys ovat monen jäsenen kanssa edelleen aktiivista. Verkostoituminen on vain hakenut uusia muotoja.

Viimeiset parikymmentä vuotta työnantajani ovat sijainneet maantieteellisesti lähellä toisiaan, mutta työt ja yhteistyökumppanit ovat olleet ympäri maata. Tämä on avartanut maailmankatsomusta. Olen nähnyt, mitä muut tekevät ja miten. Kehittäjäkin sokeutuu omille näkemyksilleen, jos vain tapaa saman työpaikan samanhenkisiä ihmisiä. On myös huomattavasti helpompaa lähestyä uusia ihmisiä ja yrityksiä verkostojen kautta. Aikaisemmin verkostoituminen tapahtui seminaareissa ja tapaamisissa, ja ovathan nämä kasvokkain tapaamiset edelleenkin tärkeitä. Monet kontakteista ovat syntyneet näin vuosien saatossa. Kiireisten ihmisten aika on kuitenkin kortilla ja verkostoituminen hakee uusia muotoja.

Myös LUO - ja muidenkin verkostojen on kehitettävä sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää. Nykyisin verkostojen muodostumista tapahtuu ”online” LinkedInin, Facebookin ja Twitterin tai jonkun muun tulevan uuden palvelun kautta. Tätä samaa keskustelua käydään Elintarviketieteiden Seurassa ja on sivuttu myös Suomen Pienjuustolayhdistyksessä. Pienjuustolayhdistyksen jäsenet ovat yrittäjiä ja yritykset sijaitsevat ympäri maata. Perinteiseen ”kasvokkain” tapahtuvaan verkostoitumiseen ei siis oikein ole mahdollisuuksia. Työnantajani Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja tuleva Luonnonvarakeskus Luke panostaa myös sosiaalisen median käyttöön. Itse osallistuin juuri myynnillisyyden kehittämisen koulutukseen. Siinä kehitettiin tutkijan asiantuntijapalveluiden myyntiosaamista, tutkijasta siis myyntimies?

Sosiaalisen median koulutukset ovat MTT:llä käynnissä, mutta en ole vielä osallistunut. Pitää ehtiä mukaan, muutoin jää paitsi kehityksestä. Maailma muuttuu, meidän on muututtava sen mukana.


Tutkija, ETM
Erkki Vasara


Erkki Vasara työskentelee MTT:n elintarviketutkimuksessa Jokioisilla, hän vastaa mm. Hämeessä toteutettavista MTT:n aluekehityshankkeista. Lisäksi Erkki on Elintarviketieteiden Seuran r.y. (ETS) puheenjohtaja ja Suomen Pienjuustolayhdistys ry:n sihteeri.

Linkkejä tekstissä mainittuihin järjestöihin tai hankkeisiin:
www.pienjuustolat.net

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti